Čo je personálna agenda a prečo ju zveriť odborníkom

Čo je personálna agenda a prečo ju zveriť odborníkom

Personálna agenda patrí medzi najpodceňovanejšie oblasti zo strany zamestnávateľa – veď vypracovanie pracovnej zmluvy predsa nie je zložité. Vážne? So všetkými podstatnými náležitosťami? Často si neuvedomujeme, že personálna agenda nie je len o pracovnej zmluve. Patrí medzi najdynamickejšie oblasti z dôvodu pomerne častých legislatívnych zmien, ako aj množstva oznamovacích povinností. Pri ich nedodržaní hrozia pokuty. Chcete zbytočne riskovať?

Aké úkony zahŕňa personálna agenda

Personálna agenda zahŕňa mnoho aspektov pracovno-právneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Zaisťuje náležitosti týkajúce sa vzniku aj ukončenia pracovného pomeru (príprava pracovných zmlúv, dohôd a iných zmluvných podkladov so všetkými predpísanými náležitosťami). To zďaleka nie je všetko. Personálna agenda zabezpečuje základné personálne údaje v písomnej forme (dotazník, hmotná zodpovednosť a i.), rôzne povinné školenia (o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o ochrane pred požiarmi atď.). Personálna agenda taktiež rieši náležitosti týkajúce sa porušenia pracovnej disciplíny, ako aj vystavovania potvrdení pre úradné účely a vedenia evidencie sociálneho fondu. Personálna agenda – to je aj vypracovanie interných smerníc (systém finančného ohodnotenia, pracovný poriadok a i.). Samozrejmá je príprava štatistík a výkazov podľa potreby. Externá spoločnosť, ktorej ste zverili personálnu agendu, vás navyše vždy upozorní na rôzne zmeny v oblasti pracovno-právnej legislatívy, ktoré okamžite aplikuje do procesov. Vám tak nehrozia žiadne zbytočné pokuty z dôvodu nedodržania termínov, nesprávnej dokumentácie a pod.

Mzdová a personálna agenda – aký je medzi nimi rozdiel?

Personálna agenda zvyčajne zahŕňa aj mzdovú agendu. Tá sa má viesť osobitne, keďže ide o špecifickú oblasť zahŕňajúcu odlišné spektrum činnosti. Možno spomenúť kompletné vedenie aj spracovanie miezd, evidenciu podnikových a externých zrážok zo mzdy zamestnancov, ako aj vypracovanie súhrnnej mesačnej rekapitulácie miezd, spracovanie a odosielanie odvodov do sociálnej poisťovne, zdravotných a doplnkových poisťovní i na daňové úrady. Mzdová agenda zaisťuje aj ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie a vydáva potvrdenie o príjme na účely výpočtu nemocenských dávok pre sociálnu poisťovňu. Do jej kompetencií spadá aj evidencia dochádzky a dovoleniek, daň z príjmov fyzických osôb a ročné zúčtovanie preddavkov zdravotného poistenia aj dane z príjmov. Nezabúdajte, že mzdy aj personálna agenda sú súčasťou vášho účtovníctva, ktoré je najlepším ukazovateľom vášho podnikania.

success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

error msg Chyba - akcia prerušená

Pridať komentár

successĎakujeme za pridanie Vášho komentára

Po overení sa komentár zobrazí na stránke

error msg Chyba - akcia prerušená

znakov zostáva na použitie: 1000

Komentáre používateľov k článku

Páčil sa Vám článok? Chcete sa dozvedieť viac? Podeľte sa o svoje dojmy a nezabudnite nám zanechať komentár!

Pridať prvý komentár!

Pridať komentár

Súbory cookies sú údaje, najmä text, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa webových stránok za účelom skvalitnenia našich služieb. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky z ktorej pochádzajú, čas uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo

Dozvedieť sa viac Akceptujem