Účtovníctvo - čo všetko potrebujete vedieť?

Účtovníctvo  - čo všetko potrebujete vedieť?

Účtovníctvo je základ pre podnikanie a zároveň je povinné zo zákona. Dá sa povedať, že má dve funkcie. Jedna z nich slúži pre podnikateľa ako vyhodnotenie jeho podnikania, výnosnosti, strát a efektivity. Zároveň je ale účtovníctvo povinnosť vyplývajúca zo zákona. Preto je potrebné dbať na všetky zákonom povinné účtovnícke náležitosti. Taktiež existujú 2 typy a to jednoduché účtovníctvo a podvojné účtovníctvo. Viete ale, v čom sa líšia?

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo je jednoduchá forma účtovníctva, ako už je zrejmé zo samotného názvu. Princíp fungovania jednoduchého účtovníctva je porovnateľný s vedením rodinného rozpočtu. Jedná sa najmä o evidovanie jednotlivých príjmov a výdavkov. Výsledok následne odráža výsledky podnikania a finančné hospodárenie. Na evidenciu príjmov a výdavkov v rámci jednoduchého účtovníctva postačí peňažný denník a kniha záväzkov a pohľadávok. Pri jednoduchom účtovníctve sa eviduje účtovníctvo príjmov a výdavkov. Výsledok hospodárenia je vypočítaný ako rozdiel príjmov a výdavkov.

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo je oproti jednoduchému o niečo zložitejšie. Okrem evidencie príjmov a výdavkov sa v rámci podvojného účtovníctva robí taktiež evidencia majetku spoločnosti či fyzickej osoby. Samotný systém účtovania je zložitejší. Účtuje sa vo forme podvojných zápisov, čo znamená, že každá položka je zaúčtovaná na dvoch účtoch a to na strane „má dať“ a na strane „dal“. Vďaka takejto evidencií je možné sledovať presúvanie majetku medzi aktívami a pasívami. Strana aktív sa pritom musí rovnať strane pasív.

Na rozdiel od jednoduchého účtovníctva podvojné účtovníctvo je zo zákona povinné pre všetkých podnikateľov, zapísaných v Obchodnom registri, teda obchodné spoločnosti a družstvá.

Jednoduché účtovníctvo vs. podvojné účtovníctvo

Rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom je najmä v ich zložitosti, ale taktiež v subjektoch, pre ktoré sú určené. Jednoduché účtovníctvo je vhodné pre fyzické osoby, ktoré si zároveň môžu zvoliť aj podvojné účtovníctvo. Na rozdiel od fyzických osôb, podnikateľom, obchodným spoločnostiam či družstvám vyplýva zo zákona povinnosť viesť podvojné účtovníctvo.

Ďalšie rozdiely medzi jednotlivými typmi účtovníctva sú:

- Pri jednoduchom účtovníctve je výsledkom rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Výsledok podvojného účtovníctva je rozdiel výnosov a nákladov za dané účtovné obdobie.

- V rámci jednoduchého účtovníctva sú účtovnými knihami peňažný denník a kniha pohľadávok a záväzkov. Pri podvojnom účtovníctve sú to hlavná kniha a účtovný denník.

- Jednoduché účtovníctvo je jednoduchšie a vyžaduje oveľa nižšiu administratívnu záťaž. Podvojné účtovníctvo vyžaduje komplikovanejšie účtovanie, z ktorého vyplýva vyššia administratívna záťaž a celková náročnosť.

success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

error msg Chyba - akcia prerušená

Pridať komentár

successĎakujeme za pridanie Vášho komentára

Po overení sa komentár zobrazí na stránke

error msg Chyba - akcia prerušená

znakov zostáva na použitie: 1000

Komentáre používateľov k článku

Páčil sa Vám článok? Chcete sa dozvedieť viac? Podeľte sa o svoje dojmy a nezabudnite nám zanechať komentár!

Pridať prvý komentár!

Pridať komentár

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu MEDIATEL spol. s r.o a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?