Partnerské články

Vyžaduje si výrub stromov povolenia a ako ho realizovať?

Vyžaduje si výrub stromov povolenia a ako ho realizovať?

Výrub stromov na Slovensku je upravený Zákonom č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Tomuto zákonu podlieha aj výrub stromov na súkromnom pozemku. Ak sa stromy alebo kroviny nachádzajú mimo lesa, výrub stromov si vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, to znamená obce alebo mesta. Je potrebné podať žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, na ktoré príslušný orgán vydá rozhodnutie v lehote do 60 dní od začiatku príslušného konania. Avšak neplatí to pre všetky prípady, resp. existujú výnimky.

Kedy a kto môže vykonať výrub stromov?

Po obdržaní príslušného povolenia môže výrub stromov realizovať majiteľ stromu, resp. pozemku alebo na to poveriť profesionálnu firmu. Jej výber sa odvíja, napríklad od skúseností známych. Veľa napovie aj webová stránka a sekcia referencie, kde sa nachádzajú skúsenosti zákazníkov s danou spoločnosťou. Veľa prezradí aj podstránka o nás s popisom vykonávaných prác. Výrub stromov sa podľa legislatívy vykonáva v období vegetačného pokoja, to znamená od 1. októbra do 31. marca s už spomínaným súhlasom orgánu ochrany prírody.

Súhlas na výrub stromov je samozrejmosťou v prípade, keď sa strom nachádza na verejnom priestranstve či na cintoríne. Vzťahuje sa aj na stromy, ktoré majú obvod kmeňa nameraný vo výške 130 cm nad zemou väčší ako 40 cm. Týka sa aj krovitých porastov, ktorých výmera je nad 10 metrov štvorcových a ovocných drevín, ak sa výsadba nových nerealizuje do 18. mesiacov odo dňa výrubu. Súhlas na výrub stromov od mesta či obce sa vyžaduje aj vtedy, keď ide o stromy v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách s obvodom kmeňa väčším ako 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou. Na výrub stromov je potrebná žiadosť o vydanie súhlasu na výrub, kópia katastrálnej mapy či iný doklad, na základe ktorého možno identifikovať konkrétnu drevinu a súhlas vlastníka, správcu či nájomcu pozemku.

S výrubom stromov sa neoplatí experimentovať

Výrub stromov bez povolení môže vyjsť fyzickú osobu na niekoľko tisíc eur. To znamená, že sa v tomto smere neoplatí konať na vlastnú päsť a vždy sa vopred informovať. Súhlas na výrub stromov nie je potrebný v prípade stromov s obvodom kmeňa do 40 cm, meranom vo výške 130 cm, a krovitých porastov s výmerou do 10 m2. Ohlasovacia povinnosť sa vzťahuje na obnovu ovocných stromov, teda výrub ovocných stromov s novou výsadbou ovocných drevín do 18 mesiacov odo dňa výrubu. Ak ide o ohrozenie zdravia a života človeka či majetku, tak súhlas na výrub stromov nie je potrebný pre stromy s obvodom do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, v súkromnej záhrade. Avšak je potrebné zdokumentovať poškodenie stromu fotkou a ohlásiť skutočnosť o výrube stromov na obecnom či mestskom úrade.

Spoločnosť Rondo spol. s r.o. so sídlom v Bratislave sa venuje výrubu a orezávaniu stromov a výškovým prácam. Ak potrebujete naše služby, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom. Radi vám poskytneme bližšie informácie.

success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

error msg Chyba - akcia prerušená

Pridať komentár

successĎakujeme za pridanie Vášho komentára

Po overení sa komentár zobrazí na stránke

error msg Chyba - akcia prerušená

znakov zostáva na použitie: 1000

Komentáre používateľov k článku

Páčil sa Vám článok? Chcete sa dozvedieť viac? Podeľte sa o svoje dojmy a nezabudnite nám zanechať komentár!

Pridať prvý komentár!

Pridať komentár

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?